• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Phong trào học và làm theo Bác ở Pắc Ta

Phong trào học và làm theo Bác ở Pắc Ta

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nông nghiệp, vì nền nông nghiệp phát triển làm cho đời sống của nông dân nói riêng và Nhân dân nói chung ...
Anh Tòng Văn Toàn làm kinh tế giỏi

Anh Tòng Văn Toàn làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện rất nhiều tấm gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi, đáng được học tập và nhân rộng trong các ...
Chi bộ bản học tập và làm theo Bác

Chi bộ bản học tập và làm theo Bác

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của người dân bản Phiêng Phát 1 xã Trung ...
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.405
Hôm qua : 2.595