• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên

         1.1. Tài nguyên đất đai Theo kết quả đánh giá tài nguyên đất cho thấy huyện Tân Uyên có các nhóm đất chính, cụ thể như sau: - Nhóm đất ...
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 235
Hôm qua : 722