• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Khai mạc Huấn luyện tự vệ năm 2024

Khai mạc Huấn luyện tự vệ năm 2024

Sáng ngày 06/5, Ban CHQS Tự vệ: Khối UBND huyện Tân Uyên phối hợp với Công ty Cổ phần Trà Than Uyên, Tiểu đội tự vệ: Kho Bạc Nhà nước, Điện lực, ...
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.439
Hôm qua : 2.595