• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Chú trọng công tác phát triển đảng viên

Chú trọng công tác phát triển đảng viên

Những năm qua, Đảng bộ xã Nậm Cần luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng viên nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo ...
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.425
Hôm qua : 2.595