• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tân Uyên biểu dương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

 Ngày 09/5, Huyện ủy Tân Uyên tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo (HT&LT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Dự, chủ trì, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTV), Trưởng Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên. Đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện. Tới dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và các tập thể, hộ gia đình, cá nhân điển hình tiêu biểu trong HT&LT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


  
Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị
    

Trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh HT&LT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Uyên đã quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tham gia của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Toàn Đảng bộ huyện đã đăng ký và thực hiện tổng số 292 nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; 45 mô hình tiêu biểu, thể hiện việc học tập, làm theo và nêu gương Bác lan tỏa đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến với mọi đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn. Nhiều đơn vị thực hiện tốt, có kết quả nổi bật như: Đảng bộ thị trấn Tân Uyên, Đảng bộ Y tế; các chi bộ: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy... Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phát huy trách nhiệm nêu gương trong HT&LT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm có 488 việc nêu gương của người đứng đầu các địa phương, đơn vị được triển khai thực hiện hiệu quả. Huyện rất quan tâm đến việc phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng những gương điển hình về HT&LT Bác. Toàn huyện có 67 tập thể, 112 cá nhân, 06 hộ gia đình đăng ký để nuôi dưỡng, nhân rộng, là hạt nhân để lan tỏa việc HT&LT Bác trong xã hội. 
 

Ảnh: Đại biểu tham luận tại Hội nghị
    

Tham luận tại hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung nêu bật kết quả thực hiện việc HT&LT Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn như: “Vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế”; phát triển kinh tế hộ gia đình từ cây địa lan và cây sâm Lai Châu; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ gạo, rau, củ, quả và xây dựng bản nông thôn mới nâng cao; HT&LT Bác để phục vụ nhân dân tốt; lan tỏa việc HT&LT Bác trong đoàn viên, thanh niên…
 

Ảnh: Đồng chí Lê Đức Dục phát biểu tại Hội nghị
    

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Tân Uyên đã đạt được trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 năm 2023 - 2024.  Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề HT&LT Bác hằng năm. Làm tốt 3 khâu: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục khuyết điểm, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, điểm nghẽn. Kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng, lan tỏa, ghi danh những gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các Nghị quyết về xây dựng Đảng. 
 

Ảnh: Đồng chí Bùi Huy Phương phát biểu bế mạc Hội nghị
    

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thống nhất cao về nhận thức thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp kỷ cương, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân trong giải quyết công việc. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân.Tập trung thực hiện tốt và có hiệu quả các công việc trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, mô hình tiêu biểu đã xác định gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biển rõ nét trên mọi mặt của đời sống xã hội. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù lao động tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp; phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch thực hiện, Kế hoạch đăng ký làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; thẳng thắn phê bình, uốn nắn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
    

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân 
    

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 15 thể, 09 hộ gia đình và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HT&LT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024./.
 


 


Tác giả: Nguyễn Thường - Quang Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 476
Hôm qua : 549