• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM

Duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM

 Trong 9 tháng đầu năm, huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, vận động Nhân dân chỉnh trang nhà ...
Xã Nậm Sỏ về đích Nông thôn mới

Xã Nậm Sỏ về đích Nông thôn mới

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Nậm Sỏ luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, xã đã đẩy mạnh công tác ...
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 485
Hôm qua : 549