• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Pắc Ta: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Pắc Ta: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Từ đầu năm đến nay Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Pắc Ta đã giải quyết được trên 140 thủ tục hành chính các loại, trong đó chứng thực bản sao từ ...
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 395