• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Đẩy mạnh CCHC trong các cơ quan đơn vi

Đẩy mạnh CCHC trong các cơ quan đơn vi

Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, ...
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.434
Hôm qua : 2.595