• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh CCHC trong các cơ quan đơn vi

Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, huyện đã thực hiện niêm yết, thông báo công khai đầy đủ các danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ một phần, toàn trình đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch. 


    
Ảnh: Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Pắc Ta
    

Trong đó 11/11 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã chủ động cập nhật TTHC trên phần mềm một cửa điện tử. Cùng với đó huyện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ bộ máy, biên chế tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn đảm bảo hợp lý. Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước được nâng lên. Tỷ lệ xử lý mức độ 3, 4 đạt 54,13%, 19/19 cơ quan chuyên môn, 10/10 xã, thị trấn áp dụng gửi và nhận văn bản bằng hộp thư điện tử, sử dụng chữ ký số trong xử lý điều hành công việc. Việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn điều hành nội bộ và kiểm soát công việc tốt hơn. Cổng Thông tin một cửa điện tử cấp huyện được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoạt động có hiệu quả. 
    Trong thời gian tới huyện Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Tăng cường công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trọng tâm là việc giải quyết hồ sơ TTHC qua phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc quy định công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức nếu giải quyết hồ sơ TTHC chậm trễ quy định. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức đặc biệt là cán bộ, công chức trực tiếp làm tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết cả cấp huyện và cấp xã.
 


 


Tác giả: Nguyễn Thường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.430
Hôm qua : 2.595