• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nông dân huyện Tân Uyên: Đồng hành cùng hội viên nông dân

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tân Uyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, tập trung đạt được nhiều kết quả, hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X đề ra. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội đối với giai cấp nông dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và của nông dân; góp phần quan trọng vào quá trình Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa” nông nghiệp, nông thôn của huyện.

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện thăm mô hình Mắc Ca tại TDP 1, thị trấn Tân Uyên

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân, công tác Hội và các phong trào nông dân của huyện trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân ổn định, yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hội luôn tập trung hướng về cơ sở, đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của huyện, của Hội. Hội viên nông dân trên địa bàn huyện luôn đoàn kết gắn bó, cần cù, chịu khó, sáng tạo tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, nhất là việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông sản hàng hóa, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra; từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con nông dân.

Ảnh: Lãnh đạo huyện thăm mô hình nuôi Dúi của hội viên nông dân TDP 5

Từ năm 2018 đến năm 2022, huyện chỉ đạo trồng chè mới được 514 ha, nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 3.368 ha, trong đó chè kinh doanh là 3.050 ha, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt trên 27.000 tấn, giá trị ước đạt 135 tỷ đồng.Sản lượng lương thực có hạt năm 2022 đạt 30.536 tấn; Các mô hình khuyến nông như trồng Chanh leo, Bí xanh, Ớt thương phẩm, mô hình cây vụ đông đã được mở rộng ở nhiều xã.Chăn nuôi được quan tâm chú trọng; tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện trên 286.600 con, trong đó đàn gia súc là 45.690 con, đàn gia cầm trên 240.700 con, tốc độ tăng đàn bình quân 5-6%/năm, dịch bệnh được khống chế, đàn gia súc phát triển ổn định, thường xuyên có sản phẩm cung cấp cho thị trường. Một số hộ nông dân đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư các trang trại, gia trại hướng tới sản xuất hàng hoá mang lại hiệu quả cao.

Ảnh: Mô hình nuôi Thỏ thương phẩm tại xã Nậm Cần

Chương trình khoanh nuôi, bảo vệ rừng, trồng rừng kinh tế được nông dân tích cực hưởng ứng thực hiện; trong 5 năm huyện đưa vào trồng mới trên 1500 ha cây Quế và cây Sơn Tra. Hiện nay, toàn huyện có diện tích rừng 38.461 ha, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện 43,2%, tăng 5,2 % so với năm 2018. Thực hiện đảm bảo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền 221,3 tỷ đồng, từ đó đã khuyến khích bà con nông dân tích cực tham gia bảo vệ rừng. Tiếp tục quan tâm phát triển một số loại cây ăn quả như: Nhãn, Vải, Bưởi, Xoài,,... từ đó nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện 814 ha. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên luôn được các cấp hội quan tâm chú trọng; đã tổ chức được 1.392 buổi tuyên truyền cho trên 58.700 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó tập trung vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham ủng hộ được hơn 50 triệu đồng tiền mặt, 1000 khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch và lương thực thực phẩm thiết yếu. Quan tâm thăm hỏi, động viên và trao tặng 436 suất quà trị giá 174 triệu đồng cho cán bộ, hội viên nông dân hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được đẩy mạnh; hiện nay Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện có 16đồng chí; 10 cơ sở hội trực thuộc với tổng số 95 chi hội, trên 9.800 hội viên.

Ảnh: Bà con nhân dân tích cực trồng Chè mới

Trong nhiệm kỳ đã cử được 25 lượt cán bộ, công chức đi bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Hàng năm, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để tập hợp thu hút nông dân tham gia các Hội thi, các hoạt động thể thao, xây dựng Mô hình Câu lạc bộ, qua đó đã tập hợp được đông đảo nông dân tham gia, hưởng ứng. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí và xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ Hội được triển khai hiệu quả; 10/10 xã, thị trấn có Quỹ hội, một số cơ sở hội thực hiện tốt việc thu nộp hội phí, xây dựng quỹ hội như: Thị trấn Tân Uyên, xã Pắc Ta, xã Phúc Khoa, xã Thân Thuộc.Chương trình kiểm tra, giám sát được Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện triển khai toàn diện; kết quả trong 5 năm Hội Nông dân huyện đã kiểm tra tổng số 27 lượt cơ sở và 33lượt Chi hội. Thông qua hoạt động kiểm tra, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, đồng thời cũng kịp thời nhắc nhở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm đẩy mạnh; trong nhiệm kỳ, có 02 hội viên nông dân được vinh danh nông dân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc; 05 tập thể, 06 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen; 22 tập thể, 63 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen; 28 lượt tập thể, 79 lượt cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen; 43 lượt tập thể và 86 lượt cá nhân được Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã và đang được hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện đã tổ chức 02 Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2017- 2019 và giai đoạn 2017 - 2021. Qua đó lựa chọn, đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời 774 hộ gia đình. Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn quan đến công tác tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ giúp đỡ 235 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; đóng góp tích cực vào Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và công tác giảm nghèo trên địa bàn các xã.

Ảnh: Bí xanh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

 Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ môi trường được triển khai và thực hiện tốt; phối hợp với các cấp, các ngành vận động được 495 lượt hộ dân hiến 204.000m2 đất, đóng góp hơn 10.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Hỗ trợ 01 hộ gia đình làm nhà vệ sinh, 02 hộ làm hố đốt rác thải tại bản Pá Kim, xã Trung Đồng. Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành triển khai tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân; mở 32 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật bón phân cho cây trồng với 1.920 lượt hội viên nông dân tham gia. Triển khai 27 Dự án Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho 252 hộ nông dân vay vốn với tổng số tiền13 tỷ 690 đồng. Các Dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chăn nuôi trâu, bò sinh sản; chăm sóc chè kinh doanh; nuôi cá lồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác 08/10 xã, thị trấn với 41 Tổ tiết kiệm, trên 1.140 hộ vay, với tổng số vốn vay trên 108 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT triển khai cho bà con nông dân vay vốn theo Nghị định 55 của Chính phủ với tổng số tiền trên 109 tỷ đồng, với 30 Tổ vay vốn, 656 hộ vay.

Ảnh: Hội Nông dân huyện giải ngân Dự án hỗ trợ nông dân

Phối hợp với các đơn vị dạy nghề, UBDN các xã, thị trấn khảo sát nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên nông dân, nhằm trang bị kiến thức, khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân đáp ứng được với xu thế, yêu cầu xã hội. Trong 05 năm đã phối hợp mở được 123 lớp đào tạo nghề, tập trung vào các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp. Sau khi học xong, các học viên cơ bản đã vận dụng được các nội dung, kiến thức đã học ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.Hàng năm, Hội Nông dân huyện luôn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể huyện tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp giám sát được 06 cuộc đối thoại với 10 xã, thị trấn và một số phòng ban liên quan về thực hiện chế độ chính sách, các quy định của Trung ương, của tỉnh; qua giám sát đã bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Hội và hội viên nông dân theo chế độ chính sách của Nhà nước quy định. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng; giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tạo nguồn bổ sung cho Đảng; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia dân quân, thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia giữ gìn an ninh nông thôn, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương.

Ảnh: Mô hình nuôi Cá lồng tại lòng hồ thủy điện

Bên cạnh những kết quả Hội Nông dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thì vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khc phục đó là: Công tác tuyên truyền, vận động giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật cho hội viên, nông dân có lúc chưa thường xuyên, nội dung, hình thức chưa phong phú, hiệu quả thuyết phục chưa cao. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân ở một số cơ sở Hội có thời điểm chưa kịp thời. Công tác kết nạp hội viên, xây dựng quỹ hội có nơi chưa được chú trọng, chưa đạt chỉ tiêu giao hàng năm. Hoạt động của chi hội chậm đổi mới, nội dung sinh hoạt còn đơn sơ, nhiều chi hội đang sinh hoạt ghép với bản. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở các xã dọc tuyến có điều kiện thuận lợi; một bộ phận hội viên nông dân chưa thực sự có ý thức tự vươn lên nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Việc sử dụng vốn vay của một số hộ nông dân còn chưa hiệu quả, còn tình trạng nợ quá hạn; chất lượng, hiệu quả một số lớp dạy nghề còn thấp.Hoạt động giám sát phản biện xã hội một số nơi còn lúng túng, số cuộc giám sát ít.

Ảnh: Mô hình trồng Rau sạch tại Tổ dân phố 1, thị trấn Tân Uyên

Một nhiệm kỳ mới lại sắp bắt đầu với nhiều thời cơ mới, nhưng cũng có nhiều thách thức; song với tinh thần Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.Tin tưởng rằng, từ những dấu ấn của nhiệm kỳ đã qua Hội Nông dân từ huyện tới cơ sở sẽ vững tin, quyết tâm trên chặng đường mới, xây dựng huyện Tân Uyên ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

 


Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 248
Hôm qua : 543