• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2023

Ngày 18/9/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị Báo viên tháng 9/2023. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư (Phó Bí thư) các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo, viên chức Trung tâm Chính trị huyện.

     
     Ảnh: Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên tháng 9

Tại hội nghị, đã thông qua nội dung Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bố cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Kế hoạch 180-KH/HU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Kế hoạch 163-KH/HU, ngày 02/6/2023 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 14/4/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực, đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kế hoạch 164-KH/HU, ngày 02/6/2023 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 12/4/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 20245. Kế hoạch 165-KH/HU ngày 02/6/2023 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 31- CTr/TU, ngày 12/4/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 183-KH/HU ngày 11/8/2023 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư và kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 27/6/2023 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045. Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của BCT về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư quy định về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Kế hoạch số 171-KH/HU ngày 20/6/2023 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 23/5/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết luận số 59-KL/TW, ngày 08/8/2023 của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030.


    Ảnh: Báo cáo viên thông qua các nội dung Hội nghị

Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm được những nội dung cơ bản cần tuyên truyền trong thời gian tới. Từ đó tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện./.


Tác giả: Xuân Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 245
Hôm qua : 1.551