• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh: Năm 2020 tiếp tục phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng

(laichau.gov.vn) Ngày 6/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo...

Các đồng chí Vũ Huy Hoà – Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh, Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trần Cao Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và đông đủ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự lãnh đạo của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, nhờ đó đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể như: Kịp thời tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp – thuỷ sản, xây dựng nông thôn mới, sản xuất công nghiệp, công tác quản lý giao thông, quản lý xây dựng và quản lý đô thị, thương mại – dịch vụ, tài chính - ngân hàng, tài nguyên và môi trường, tái định cư các dự án thuỷ điện… đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiến độ, yêu cầu đề ra. Trong đó đã tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, thu thuế; tham mưu tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, đặc biệt là phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức thành công Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu…

Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá, giáo dục – đào tạo, bưu chính viễn thông, khoa học công nghệ, công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh như Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019… Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng, mở rộng và phát huy hiệu quả các hoạt động ngoại giao, các chương trình hợp tác phát triển với các tỉnh bạn, các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và các tổ chức Quốc tế.

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức tiếp nhận vào sổ 19.894 văn bản đến, làm thủ tục vào sổ, phát hành trên 6.757 văn bản đi các loại đúng thủ tục quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt việc tham mưu trực và tiếp công dân theo quy định. Tham mưu tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tính đến 27/11/2019, đã tiếp đón trên 4.000 lượt công dân đến liên hệ việc thực hiện các thủ tục hành chính; có 96,5% tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng… Đảm bảo duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh với trên 4.900 tin, bài, ảnh được đăng tải và Trang Thông tin điện tử Văn phòng với 1.700 tin, bài, ảnh, văn bản được đăng tải; làm tốt công tác xuất bản công báo điện tử, đảm bảo kỹ thuật phục vụ các phiên họp trực tuyến…

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh xác định các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện. Trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, công tác tiếp công dân, việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan theo quy định; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ…

Chú trọng thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; lựa chọn, sắp xếp công chức làm việc tại các bộ phận hợp lý, đúng năng lực, sở trường; chủ động xây dựng Kế hoạch công tác cụ thể, chi tiết trong năm của từng phòng, ban, trung tâm; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình; nêu cao vai trò trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và tăng cường phối kết hợp giữa các phòng, ban, trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã khái quát lại những kết quả mà tập thể Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2019, đồng thời ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã cố gắng, nỗ lực đạt được trong năm vừa qua. Chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2020, tập thể Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Bám sát, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh theo chương trình kế hoạch đã đề ra, không bỏ sót việc; đặc biệt là những chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện mọi nhiệm vụ phải đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật, kịp thời về mặt thời gian. Phối hợp nhịp nhàng với các Ban HĐND tỉnh, các ban Đảng, các bộ phận giúp việc của Tỉnh uỷ, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác để có sự kết nối nhịp nhàng; Văn phòng UBND tỉnh cần quan tâm thêm đến công tác truyền thông, thông tin báo chí và định hướng dư luận; quan tâm công tác tổ chức cán bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; rà soát, thu hút cán bộ, quan tâm đào tạo, quy hoạch, tiến cử, giới thiệu cán bộ… Với những kết quả đạt được, mong rằng trong năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh sẽ đạt được những thành tích lớn hơn, quan trọng hơn.

Đ/c Vũ Huy Hoà – Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, 6 tập thể, 46 cá nhân được Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 08 tập thể, 55 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 13 cá nhân.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, chất lượng, kịp thời, đoàn kết, trách nhiệm; thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 382
Hôm qua : 441