• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tân Uyên làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS

Nhờ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có bước trưởng thành toàn diện về mọi mặt; tinh thần, trách nhiệm, phong cách làm việc, kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống được nâng lên. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn chức danh.Ảnh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ xã Trung Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025
 

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp mà Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết, trong đó quan tâm rà soát cán bộ người dân tộc thiểu số từ cấp huyện đến cấp xã để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030. Cụ thể: 30 lượt cán bộ là người dân tộc thiểu số được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy, 5 đồng chí quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện; 55 lượt cán bộ là người dân tộc thiểu số được quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng ban và tương đương; 190 lượt cán bộ quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp xã. Cùng với quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đối với từng đồng chí; kiện toàn, bố trí các đồng chí được quy hoạch giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban và các xã, thị trấn. Trung Đồng là một trong các xã làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo người dân tộc thiểu số, đồng chí Trương Thị Huế - Bí thư Đảng ủy xã Trung Đồng cho biết: Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp mà Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong thời gian qua Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của xã. Đến nay xã cơ bản đáp ứng chỉ tiêu đề ra, xã có 03 đồng chí Thường trực là người dân tộc thiểu số, có 01 đồng chí là nữ cơ cấu lãnh đạo chủ chốt, hiện nay 2/3 đồng chí có trình độ trên Đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp 3/3 đồng chí. 
Đến nay, cán bộ trong BCH Đảng bộ huyện có trình độ đại học trở lên đạt 100%, vượt 5% so với Nghị quyết của tỉnh; trình độ cao cấp LLCT đạt 100%, vượt 15% so với Nghị quyết của tỉnh; trình độ QLNN chuyên viên chính đạt 85,71%, vượt 25,71% so với Nghị quyết của tỉnh; cán bộ trưởng, phó phòng người DTTS có trình độ đại học trở lên đạt 100%; QLNN chuyên viên chính đạt 43,75%; Cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt 100% , cao cấp LLCT đạt 56,67%.
Đồng Nguyễn Hữu Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã có bước trưởng thành toàn diện về mọi mặt; hầu hết các đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn chức danh; tinh thần, trách nhiệm, phong cách làm việc…
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Huyện Tân Uyên tiếp tục  nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số lâu dài cho huyện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đối với cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cả trước mắt và lâu dài, coi đây là giải pháp xuyên suốt và lâu dài.


 


Tác giả: Nguyễn Thường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 994
Hôm qua : 1.415