• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy

 Ngày (08/3), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các Huyện, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc, cấp cơ sở. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn thành phố Lai Châu, báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan... Tại điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Dự tại điểm cầu huyện Tân Uyên có đồng chí Phan Văn Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng bộ, các cơ quan, doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh trên địa bàn huyện. Lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, viên chức Trung tâm Chính trị huyện.


   
Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Uyên
    

Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030.
 


Tác giả: Nguyễn Thường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 220
Hôm qua : 543