• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mường Khoa các tiêu chí văn hóa đạt cao

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Mường Khoa đã quan tâm, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về văn hóa, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn xã.

Ảnh: Toàn cảnh Bản văn hóa Phiêng Hào xã Mường Khoa hôm nay

Sau gần 10 năm, xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã Mường Khoa huyện Tân Uyên đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng cao. Trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền nhân dân xã Mường Khoa đã chú trọng huy động các nguồn lực, vận động nhân dân chung tay xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tính đến thời điểm này, xã Mường Khoa đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về văn hóa đã được triển khai thực hiện tốt và đạt được những kết quả nhất định. Hiên nay xã đã xây dựng một nhà văn hóa với quy mô 200 chỗ ngồi đảm bảo phục vụ sinh hoạt văn hóa, 1200 m2 diện tích sân trụ sở đáp ứng các hoạt động thể thao giải trí cho người dân.  14/15 bản có nhà văn hóa, 01 nhà văn hóa bản đang thi công. Song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa, xã Mường Khoa luôn chú trọng các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, lấy trọng tâm thực hiện ngay từ mỗi gia đình, thôn bản, cơ quan trên địa bàn. Trong đó, xác định xây dựng đời sống văn hóa chính là kế thừa, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với những quy định, tiêu chuẩn phù hợp với thực tiễn địa phương. Hàng năm, xã tổ chức tốt các hoạt động liên hoan văn hóa văn nghệ; các giải thể thao quần chúng chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện và của địa phương. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần cho cán bộ, Nhân dân các dân dân tộc trên địa bàn. Ðến nay xã Mường Khoa đã có 12/15 bản, đạt bản văn hóa, 1289 hộ gia đình văn hóa, đạt 87,5%. 

Ảnh: Đội văn nghệ xã Mường Khoa biểu diễn tiết mục múa quạt truyền thống.

Trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, xã Mường Khoa đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền. Trước tiên là tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên; sau đó là tuyên truyền, vận động đến nhân dân để hiểu được mục đích, nội dung và ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí văn hóa. Các hình thức tuyên truyền được xã vận dụng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại những khu vực tập trung dân cư, lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị tổng kết, nhất là hội nghị Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của các bản hàng năm. Từ đó, Nhân dân không những hiểu, đồng thuận mà còn chung tay, chung sức thông qua những việc làm, hành động cụ thể như: Hiến đất, góp ngày công lao động, góp tiền mặt để tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Hệ thống đường điện cao áp thắp sáng, phuc vụ người dân đi lại.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, xã Mường Khoa cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, từng bước nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới chú trọng việc xét, công nhận gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Xây dựng và nhân rộng một số mô hình điểm về văn hóa để các bản trong xã học tập và làm theo./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 210
Hôm qua : 371