• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024

Ngày 08/7, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024. Dự có đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Phạm Ngọc Lệ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Chính trị huyện, Liên đoàn Lao động huyện.  


  Ảnh: Đại biểu dự buổi khai giảng

Trong thời gian 31 ngày, 40 học viên là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản, tổ dân phố sẽ được học Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành với 18 chuyên đề, như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh. Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người. Kinh tế hàng hóa. Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945-1975). Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2011). Ngoài ra học viên còn được nghiên cứu thêm các Chuyên đề: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta này càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Học tập chuyên đề “Làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”. Chuyên đề giới thiệu tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyên đề giới thiệu tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


    Ảnh: Đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai giảng lớp Sơ cấp

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị: Đối với các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, có phương pháp học tập khoa học, kết hợp giữa việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi học tập kinh nghiệm; tích cực tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của lớp học; bố trí thời gian hợp lý giữa công việc chuyên môn và tham gia lớp học, hạn chế tối đa việc vắng mặt khi học tập. Chủ động nghiên cứu, tham gia thảo luận, phát biểu xây dựng bài. Thực hiện tốt phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, tích cực tìm hiểu để vận dụng kiến thức lý luận vào giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác. 
Qua lớp học nhằm giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.


 


Tác giả: Nguyễn Thường
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Hôm qua : 737