• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông cáo báo chí công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Lai Châu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu vừa ban hành Thông cáo báo chí công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Lai Châu.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Sau đây gọi tắt là Kỳ thi).

Kỳ thi được tổ chức trong các ngày 7 và 8/7/2022 (ngày 9/7 là ngày thi dự phòng) tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh). Mỗi tỉnh có một Hội đồng thi do Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi.

Mục đích của Kỳ thi: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục và là một trong các căn cứ xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là tuyển sinh).

I. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 TẠI TỈNH LAI CHÂU

1. Công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được thành lập tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu gồm 37 người do ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi. Xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản tổ chức Kỳ thi ở tất các các khâu của Kỳ thi, cụ thể:

- Công văn số 02/TB-BCĐT THPT ngày 23/5/2022 về việc thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại cuộc họp ngày 23/5/2022;

- Quyết định số 03/QĐ-BCĐT THPT ngày 23/5/2022 của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

- Kế hoạch số 04/KH-BCĐT THPT ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Kế hoạch số 05/KH-BCĐT THPT ngày 17/6/2022 của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về kiểm tra công tác chuẩn bị và công tác tổ chức các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Số lượng điểm thi, phòng thi, thí sinh đăng ký dự thi

a) Số lượng điểm thi, phòng thi

Tỉnh Lai Châu có 01 Hội đồng thi; 20 điểm thi, 203 phòng thi (tăng 13 phòng so với năm 2021) được đặt tại 20 đơn vị bao gồm các trường THCS, THPT, PTDTNT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh trên địa bàn các huyện và thành phố Lai Châu; 02 phòng thi ghép (Bài thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung); 22 phòng chờ thi, 21 phòng thi dự phòng, 20 phòng thi dành cho thí sinh F0 có nguyện vọng tham gia dự thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

b) Số lượng thí sinh đăng ký dự thi

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 3.676, trong đó có1.512 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp; 1.988 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học;176 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học.

Giáo dục THPT: 3.156 thí sinh; Giáo dục thường xuyên: 321 thí sinh; Thí sinh tự do: 199 thí sinh.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn: Bài thi Ngữ văn: 3.633 thí sinh, Toán: 3.555 thí sinh, Ngoại ngữ: 3.170 thí sinh (Tiếng Anh: 3.168, Tiếng Trung: 02); Môn thi thành phần: Vật lí: 600 thí sinh, Hóa học: 605 thí sinh, Sinh học: 578 thí sinh, Lịch sử: 3.062 thí sinh, Địa lí: 3.054 thí sinh, GDCD: 2.600 thí sinh.

3. Bố trí cán bộ coi thi (CBCT), phục vụ thi và thanh tra, giám sát tại các điểm thi

Số lượng cán bộ tham gia tổ chức Kỳ thi dự kiến 1.720 lượt người. Trong đó, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh gồm 37 người; Hội đồng thi: 15 người, các Ban của Hội đồng thi: dự kiến 1.447 lượt người, thuộc các Ban: Thư ký Hội đồng thi, In sao đề thi, Vận chuyển và bàn giao đề thi, Coi thi, Làm phách bài thi tự luận, Chấm thi tự luận, Chấm thi trắc nghiệm, Làm phách phúc khảo bài thi tự luận, Phúc khảo bài thi tự luận, Phúc khảo chấm thi trắc nghiệm; nhân sự cho công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi: dự kiến 150 lượt người (90 lượt người thuộc Sở GD&ĐT Lai Châu, 60 người do Bộ GDĐT điều động).

Phương án bố trí CBCT, phục vụ, giám sát tại các điểm thi: Trưởng điểm, các phó Trưởng điểm, các thư ký, CBCT, cán bộ giám sát, an ninh (vòng trong), công an, bảo vệ (vòng ngoài), y tế, phục vụ.

4. Một số điểm mới trong công tác tổ chức thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về cơ bản giữ ổn định như Kỳ thi năm 2021 và có một số điểm mới phù hợp với bối cảnh hiện nay:

- Về đăng ký dự thi, thí sinh lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến thông qua tài khoản là số CCCD/CMND hoặc mã định danh. Phiếu đăng ký dự thi không bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng. Nơi thường trú thay cho Hộ khẩu thường trú. Thời gian đăng ký dự thi: 4/5/2022 đến 13/5/2022; thời gian công bố kết quả sớm 02 ngày: 24/7/2022.

- Công tác in sao đề thi: Vòng 2 chỉ gồm có 01 công an và 01 cán bộ giám sát.

- Công tác coi thi:

+ Trưởng Điểm thi chịu trách nhiệm tổ chức thu thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ tại Điểm thi ngay trước mỗi buổi thi và chịu trách nhiệm lưu giữ, bảo quản các thiết bị này trong suốt thời gian diễn ra buổi thi với sự phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn của công an.

+ Trưởng Điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy định tại điểm n khoản 4 Điều 14 Quy chế thi. Khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều 14 Quy chế thi.

+ Cán bộ coi thi thông báo rõ mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước độ Tối mật đối với đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật Nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trưởng Điểm thi quy định một số cách đánh số báo danh trong phòng thi cho từng buổi thi tại Điểm thi và tổ chức cho cán bộ coi thi thứ hai bắt thăm cách đánh số báo danh đồng thời với bắt thăm phòng thi trước buổi thi.

- Về công tác chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo: Sau khi Ban Chấm thi hoàn thành công việc chấm điểm và nhập điểm toàn bộ các bài thi vào phần mềm (được Trưởng ban Chấm thi xác nhận bằng văn bản), Tổ Trưởng Tổ phách 1/2 mới được tổ chức xuất dữ liệu thông tin của thí sinh kèm số phách 1 để phục vụ công tác khớp phách. Bố trí thư ký Hội đồng thi làm việc tại Ban Chấm thi tự luận tại phòng/khu vực bảo quản bài thi tự luận. Các thành phần không trực tiếp tham gia công tác chuyên môn tại Ban Chấm thi như công an, bảo vệ, y tế, phục vụ có thể tham gia Ban Phúc khảo.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí tổ chức Kỳ thi

Các đơn vị thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt, bảo quản hệ thống Camera giám sát trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo Công văn 1050/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 27/5/2022. Đảm bảo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Kỳ thi. Đảm bảo việc chi trả chế độ làm thi, công tác phí cho cán bộ tham gia các khâu của Kỳ thi theo quy định; đảm bảo kinh phí cho mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, ấn phẩm phục vụ Kỳ thi.

2. Công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi

- Ngày 26/4/2022, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở có liên quan đến kỳ thi; Hiệu trưởng/Giám đốc Trung tâm; Phó hiệu trưởng/Phó Giám đốc Trung tâm (phụ trách chuyên môn); cán bộ làm công tác thi và tuyển sinh; cán bộ kỹ thuật nhập liệu.

- Ngày 16/6/2022, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ Thanh tra thi.

- Theo Kế hoạch của Hội đồng thi, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Trưởng Điểm thi, Thư ký và Thanh tra coi thi vào ngày 04/7/2022.

3. Công tác bảo đảm an toàn cho Kỳ thi và hỗ trợ thí sinh dự thi

Sở GD&ĐT chỉ đạo các điểm thi phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi và hỗ trợ cho thí sinh dự thi, cụ thể như sau:

- Phương án đảm bảo y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phương án phòng, chống thiên tai, mưa lũ,… đảm bảo an toàn cho thí sinh và lực lượng cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

- Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Kỳ thi (nhận bộ đề thi gốc tại Bộ GDĐT; In sao đề thi; Vận chuyển bàn giao đề đến các Điểm thi; Coi thi; Chấm thi; Bảo mật đề thi, bài thi,...). Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, điều kiện phục vụ; bố trí camera giám sát tại các địa điểm tổ chức thi theo quy chế; phương án đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ phương tiện đi lại cho thí sinh trong các ngày thi; hỗ trợ chỗ ở cho CBCT, thí sinh và người thân ở xa về dự thi.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu xây dựng kế hoạch chỉ đạo Huyện đoàn, Đoàn thanh niên các cơ sở tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” cho các điểm thi; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các ban, ngành địa phương để có hỗ trợ chế độ trong các ngày thi cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo trong kỳ thi không có thí sinh nào không thể tham gia Kỳ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Đến thời điểm hiện tại có 681 học sinh thuộc 13 trường, cụm trường nhận được hỗ trợ từ UBND huyện, Hội cha mẹ học sinh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Đoàn thanh niên với tổng số tiền là 162.937.000 đồng.

- Có phương án đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc, vận chuyển tài liệu thi bằng đường bưu điện trong và ngoài tỉnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi

Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại 20 điểm thi, địa điểm in sao đề thi, địa điểm chấm thi:

- Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Lai Châu ngày 27/6/2022.

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và công tác tổ chức các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại 20 điểm thi từ ngày 20/6/2022 đến 09/7/2022 theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐT THPT ngày 17/6/2022.

- Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 20 điểm thi từ ngày 20/6/2022 đến 30/6/2022 theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 857/QĐ-SGDĐT ngày 17/6/2022.

Đến thời điểm hiện tại, ngành GD&ĐT Lai Châu đã chuẩn bị bảo đảm các điều kiện (nhân lực, vật lực…) để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Thông cáo báo chí!

 

 


Nguồn:http://laichau.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 395