• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phóng sự: HĐND huyện Tân Uyên, một nhiệm kỳ xứng đáng với niềm tin, lựa chọn của cử tri

Một nhiệm kỳ ấn tượng;
Một nhiệm kỳ thành công;
Một nhiệm kỳ của ý Đảng, lòng dân, niềm tin vào những đại biểu của dân, do dân và hết lòng vì dân.
Đó, chính là một trong những kết quả vang dội của HĐND huyện Tân Uyên khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đạt được, đưa Tân Uyên bước những bước đi dài vững chắc trở thành một huyện có nền kinh tế  phát triển khá của tỉnh, huyện đạt nông thôn mới, đô thị văn minh.
Vào ngày 22/5/2016 Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã tưng bừng, phấn khởi với tinh thần trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân cử tri đã đi bỏ phiếu lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó cử tri tại 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Tân Uyên đã lựa chọn bầu ra 33 đại biểu HĐND huyện khoá XX, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện với tinh thần  đoàn kết,trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ các đại biểu HĐND huyện đã bầu các chức danh đảm bảo đúng theo luật định.Ảnh: Các đại biểu HĐND huyện trao đổi với cử tri
 

Nhiệm kỳ, 2016 – 2021 sắp khép lại một giai đoạn được đánh giá là rất thành công trong hoạt động HĐND huyện, thực hiện đạt hiệu quả cao phương châm hoạt động “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo tập trung trí tuệ phát huy dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND, sự phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; sự tham mưu tích cực, kịp thời, chất lượng của các cơ quan giúp việc huyện Tân Uyên đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ HĐND huyện khoá XX đã đề ra với nhiều Nghị quyết được ban hành đúng với ý Đảng, hợp lòng dân. Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, HĐND huyện Tân Uyên khóa XX đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, phản ánh những vấn đề liên quan tới đời sống Nhân dân đến với các cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm giải quyết từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra. Với một nhiệm kỳ hoạt động, HĐND huyện đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình bằng tất cả trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tạo niềm tin tưởng trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Có thể nói, HĐND huyện đã có một nhiệm kỳ làm việc nỗ lực bằng tinh thần trách nhiệm cao tổ chức 12 kỳ họp, ban hành 124 Nghị quyết trong đó: 98 Nghị quyết về các lĩnh vực pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội; 26 Nghị quyết về bầu cử, tổ chức cán bộ. Các Nghị quyết của HĐND vừa bảo đảm quán triệt và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa thể hiện tính năng động, sự vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, các Nghị quyết cho thấy vai trò, tầm quan trọng to lớn của HĐND với đời sống mọi mặt của Nhân dân, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân không chỉ là làm hết nhiệm vụ được giao mà còn thực hiện nhiệm vụ bằng cả sự tâm huyết, nhiệt tình và trí tuệ, năng lực của người đại biểu. Với đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, trách nhiệm đó thể hiện qua việc tích cực tham gia đóng góp vào văn bản của các kỳ họp; đưa ra nhiều ý kiến có tính phản biện, xây dựng cao và kiến nghị các giải pháp khả thi trong công tác giám sát; nêu những ý kiến chất vấn vào trách nhiệm của những cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, các xã thị trấn.
Ngay sau khi kết thúc các kỳ họp HĐND huyện ban hành các Nghị quyết theo luật định; các Nghị quyết được UBND triển khai thực hiện kịp thời bằng các Quyết định, Kế hoạch, thông qua tổ chức Hội nghị triển khai tới các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn.
 

Ảnh: Các Ban Hội đồng nhân dân huyện giám sát các mô hình phát triển kinh tế
 

Hoạt động giám sát của HĐND luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa nghe báo cáo, nghiên cứu tài liệu và dành thời gian thỏa đáng cho việc đi khảo sát thực tế tại cơ sở tiến hành 27 cuộc giám sát, 21 cuộc khảo sát những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm nên nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Các cuộc giám sát, khảo sát đảm bảo thiết thực, không hình thức, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Qua đó, đã đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong nội dung giám sát, từ đó giúp HĐND huyện kiểm chứng được tính đúng đắn và hiệu quả trong việc ban hành Nghị quyết, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát có biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời. Đây là cơ sở tạo niềm tin của Nhân dân với sự lãnh chỉ đạo của Đảng, chính quyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của hệ thống chính trị về HĐND
Cử tri Hàng A Dơ, Bản Hô Bon – Phúc Khoa cho biết: “Tôi và cử tri rất tin tưởng vào các đại biểu của dân, thời gian qua đã kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân lên tới các cấp từ đó giúp Nhân dân thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”
Công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm được HĐND huyện thực hiện đúng quy định. Cụ thể, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn các đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn công tác lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 và các hướng dẫn của HĐND tỉnh về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong tháng 12/2018 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 đồng chí giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Việc tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu được thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng đối tượng, nguyên tắc, thời hạn và quy trình theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả công tác lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, chính xác, đánh giá đúng thực trạng sự tín nhiệm của cử tri
Trong 5 năm HĐND huyện đã tổ chức tiếp 26 đợt xúc cử tri  tại 179 điểm, trong đó có 04 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, có 11.592 lượt đại biểu cử tri tham gia; 2.168 lượt cử tri phát biểu ; tổng số 2256 ý kiến, kiến nghị. Có 1.797 ý kiến đã được trả lời tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri được cử tri đồng tình nhất trí cao. Còn 443 ý kiến chưa được trả lời tại Hội nghị đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện đã tích cực hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Đại đa số đại biểu HĐND nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gần gũi quần chúng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND tại các kỳ họp đây chính là cầu nối giữa người đại biểu với cử tri, đây cũng chính là một yếu tố  quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND. Bởi chỉ có gắn bó với cử tri, sâu sát với thực tiễn, HĐND mới nắm bắt được những vấn đề bức xúc, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà có ý kiến kịp thời với các cấp, các ngành. Nhiều nỗ lực của các đại biểu HĐND đã được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ qua nhằm tăng cường mối quan hệ thân thiết này. Đó là đổi mới tiếp xúc cử tri, các cuộc tiếp xúc được tổ chức sát với đối tượng và địa bàn dân cư. Hoạt động tiếp công dân, thực hiện quy định lãnh đạo chủ chốt của địa phương tham gia tiếp công dân được triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo luật định số đại biểu HĐND là lãnh đạo chủ chốt của huyện tham gia tiếp dân là 06 đồng chí, với tổng số 95 cuộc tiếp công dân. Việc xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND và UBND bàn bạc thống nhất báo cáo tại kỳ họp; sau kỳ họp, trả lời kịp thời với cử tri và tổ chức triển khai, phân công trách nhiệm cụ thể cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Phan Văn Nguyên – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “Những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua của HĐND huyện Tân Uyên sẽ là những tiền đề để HĐND các cấp trên địa bàn đổi mới và nâng cao chất lượng, quy chế dân chủ ngày càng được mở rộng trong các tầng lớp Nhân dân và trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong việc tạo điều kiện và môi trường nhằm phát huy sức dân, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân đó chính là  thành quả tốt đẹp mà HĐND các cấp mang đến cho cử tri. Và đó chính là sự thể hiện xứng đáng nhất với niềm tin của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.”
Niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, với người đại biểu HĐND không ngừng được củng cố làm tăng thêm sự đồng thuận xã hội, mở ra một nhiệm kỳ mới với khí thế mới, sự đoàn kết, dám nghĩ, dám làm,  tất cả vì lợi ích của Nhân dân, HĐND huyện sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trọng trách của mình và mỗi đại biểu HĐND huyện luôn tâm niệm: Sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân chính là phần thưởng cao quý nhất đối với đại biểu và cơ quan dân cử đóng góp trí và lực cùng xây dựng Tân Uyên Phát triển vững mạnh./.

 


Tác giả: Thu Hà - Nguyễn Thường
Nguồn:tanuyen.laichau.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 314