• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều cách làm hiệu quả, giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế

Xác định việc giảm nghèo nhanh, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, UBND Tà Mít đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động giảm nghèo cho cả giai đoạn 5 năm và hằng năm. Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xóa đói, giảm nghèo bền vững, kiện toàn ban chỉ đạo, phân công các thành viên chỉ đạo cơ sở; các đoàn thể chính trị - xã hội rà soát, nắm bắt cụ thể, từ đó có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ về kiến thức, vốn để nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững.


Ảnh: Mô hình nuôi Cá lồng tại xã Tà Mít

Cùng với sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp tích cực của MTTQ và các đoàn thể, xã đã tập trung lãnh đạo sản xuất nông - lâm nghiệp để XĐGN, phát triển kinh tế - xã hội. Điểm đột phá đầu tiên đó là thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Khai thác tối đa các nguồn vốn ưu tiên cho phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, bao gồm vốn từ các chương trình, dự án của Nhà nước; vốn vay ngân hàng chính sách xã hội; vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư và có cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất; hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; kỹ thuật thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. 


Ảnh: Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn người dân phòng bệnh cho đàn gia súc

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, thì ý chí thoát nghèo của các hộ gia đình là rất quan trọng, vì vậy xã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục để hộ nghèo ý thức tự vươn lên thoát nghèo, coi đây là yêu tố quan trọng để bảo đảm thoát nghèo bền vững. Để đạt mục tiêu giảm nghèo, xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135, xã thực hiện hiệu quả chương trình nhân rộng dự án hỗ trợ giảm nghèo phát triển chăn nuôi trâu, bò, nuôi cá lồng, trồng quế. Nhằm phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo, xã tạo điều kiện để các hộ được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Tính hết năm 2023, toàn xã đang vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 14 tỷ 500 triệu đồng. Bằng những cách làm thiết thực trên, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 13,4% năm 2022 xuống còn 10,6% năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là 47 triệu đồng/người/năm.


Ảnh: Người dân tiếp nhận phân đạm để chăm sóc cây trồng

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các hộ nghèo, cận nghèo đã nâng cao nhận thức, chủ động tích cực thi đua lao động sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, góp phần vào công cuộc XĐGN của địa phương./.


Tác giả: Xuân Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 193
Hôm qua : 371