• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hào Nghè: Xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở bản Hào Nghè, xã Mường Khoa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp được triển khai tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, lan tỏa trở thành phong trào thi đua sâu rộng tại địa phương.   Ảnh: Tiết mục múa của đội văn nghệ bản Hào Nghè


Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm, bản Hào Nghè đã xây dựng kế hoạch, triển khai, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của phong trào; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do tổ chức Hội Nông dân xã phát động đã phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ, trồng cây ăn quả. Cùng với đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, những tiêu chí của phong trào đã được triển khai thường xuyên để dân biết và thực hiện. 
Bản Hào Nghè hiện có 166 hộ với 839 nhân khẩu.Những năm qua, cùng với việc vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ban lãnh đạo bản tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, hộcó hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất. Thường xuyên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường xanh- sạch - đẹp. Từ những kết quả đã đạt được trong việc vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nên hằng năm Bản luôn có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Bản đạt danh hiệu “Bản văn hóa” nhiều năm liền. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và động lực thúc đẩy cán bộ và Nhân dân trong Bản tích cực lao động sản xuất, học tập và công tác.


Ảnh: Phụ nữ bản Hào Nghè thêu dệt trang phục thủ công của dân tộc mình


Để phong trào được triển khai rộng khắp và phát huy hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, Chi bộ Bản tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với ban công tác mặt trận Bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương cũng như quy ước, hương ước của bản đề ra; tăng cường công tác xã hội hoá các hoạt động văn hóa; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững; xây dựng gia đình văn hóa; gắn kết việc phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với phong trào xây dựng nông thôn mới.Đặc biệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân, để các phong trào, cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.


Tác giả: Xuân Thắng - Thúy Lả
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 228
Hôm qua : 371