• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tân Uyên, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Trong những năm qua, công tác Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể huyện; sự chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu về công tác chuyên môn. Ngành Giáo dục và Đào tạo Tân Uyên đã có những chuyển biến đáng kể về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục. Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với những kết quả đáng khích lệ; là tiền đề tiếp tục tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, năm học 2023 - 2024.

Ảnh: Toàn cảnh huyện Tân Uyên

Năm học 2022 - 2023, là năm thứ 10 triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; năm thứ ba triển khai Chương trình GDPT 2018 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025; năm thứ hai triển khai Đề án “Trường trọng điểm chất lượng giáo dục”. Ngành giáo dục huyện Tân Uyên dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể; sự đồng thuận của nhân dân; sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ; sự cố gắng vươn lên của học sinh, đã đạt nhiều kết quả nổi bật ở các bậc học: Toàn huyện hiện có 35 trường, với 655 lớp, 19.273 học sinh (trong đó: Mầm non 11 trường/181 nhóm, lớp/4465 cháu; Tiểu học 10 trường/265 lớp/7079 học sinh; THCS 10 trường/129 lớp/5144 học sinh; TH&THCS 01 trường/14 lớp/374 học sinh; THPT 01 trường/23 lớp/909 học sinh; PTDTNT huyện 01 trường/08 lớp/248 học sinh; TTGDNN-GDTX: 01 trung tâm/03 lớp/87 học viên). Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 1.335 đ/c; tỷ lệ phòng kiên cố, bán kiên cố đạt 99,7%. Đối với giáo dục Mầm non: Năm học 2022 - 2023 thực hiện đạt và vượt 100% các chỉ tiêu đề ra trong năm học: Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 29,6%; trẻ mẫu giáo đạt 99,9%; riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%. Chất lượng giáo dục đạt 99,8% (Nhà trẻ đạt 99,9%, Mẫu giáo đạt 99,8%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,9%); 100% trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1. 


Ảnh: Một tiết học của học sinh bậc Tiểu học

Đối với giáo dục Tiểu học: 100% các trường tổ chức tốt việc dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học. Tỷ lệ học sinh hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục đạt 99,98%; Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,98%; Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đối với giáo dục THCS: Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, trong đó: tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Tổ chức tốt dạy ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tuyển sinh lớp 10. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm từ Trung bình trở lên đạt 100%, trong đó: Hạnh kiểm Tốt - Khá đạt 97,5%; Học sinh có học lực từ Trung bình trở lên đạt 98,7%; trong đó Giỏi - Khá đạt 48,3%. Đối với giáo dục THPT: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS; Tập trung nâng cao chất lượng 8 môn văn hóa cơ bản, ôn tập và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Kết quả: Trường PTDT Nội trú: Học sinh có hạnh kiểm Tốt - Khá đạt 100%; học sinh có học lực từ Trung bình trở lên đạt 100%, trong đó Giỏi - Khá đạt 71,8%. Trường THPT: Học sinh có hạnh kiểm/kết quả rèn luyện được đánh giá Đạt trở lên 98,6%, trong đó hạnh kiểm/kết quả rèn luyện Tốt - Khá đạt 94,3%; xếp loại học lực/kết quả học tập được đánh giá từ Đạt/Trung bình trở lên đạt 98,0%, trong đó Giỏi - Khá đạt 53,6%. Trung tâm GDNN-GDTX: Học sinh có Hạnh kiểm từ Trung bình trở lên đạt 96,6%;  trong đó hạnh kiểm Tốt - Khá đạt 82,8%. Học lực từ Trung bình trở lên đạt 83,9%; trong đó Giỏi - Khá đạt 20,7%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, kết quả tuyển sinh vào đại học có bước tiến vượt bậc, toàn huyện có 02 học sinh là thủ khoa các khối A1, khối B của tỉnh Lai Châu.


Ảnh: Học sinh đỗ thủ khoa trong kỳ thi vừa qua của tỉnh

Công tác bồi dưỡng, thi học sinh giỏi các cấp, tham gia cuộc thi trên Internet các cấp, thi tuyển vào lớp 10 được quan tâm chú trọng. Kết quả: Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đạt 205 giải; cấp tỉnh đạt 42 giải (trong đó: Khối PGD đạt 30 giải, khối THPT đạt 12 giải). Cuộc thi KHKT: Cấp huyện đạt 13 giải, cấp tỉnh đạt 6 giải (trong đó: Khối PGD đạt 03 giải,Khối THPT: 03 giải). Các cuộc thi trên Internet cấp huyện: Cuộc thi Olympic Tiếng Anh đạt 59 giải; Cuộc thi Violympic Toán, Tiếng Việt đạt 307 giải. Việc triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 đảm bảo theo đúng lộ trình. Toàn huyện có: 241 lớp/7093 HS; chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị tốt các điều kiện dạy học, bố trí, lựa chọn, sử dụng đội ngũ GV có trình độ, chuyên môn vững, có kinh nghiệm trong giảng dạy, có khả năng khai thác và ứng dụng CNTT trong dạy học một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018. Công tác nội trú, bán trú được thực hiện tốt: Toàn huyện có 01 trường PTDT Nội trú/248 HS; 01 trường PTDTBT/189 HS bán trú; 01 trường THPT/159 HS ở bán trú; 20 trường/2542 HS ở bán trú theo hình thức xã hội hóa, 4688 HS được hưởng chế độ chính sách theo quy định; 100% trường Mầm non tổ chức bán trú ăn trưa tại trường; có 402 HS/5 trường được hưởng chế độ hỗ trợ từ Dự án nuôi em với tổng số tiền 699.737.200 đồng; 40 HS/01 trường được hưởng chế độ hỗ trợ từ Hội thiện nguyện Hoa phượng đỏ với tổng số tiền: 48.500.000 đồng. Chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho HS bán trú, làm tốt công tác nuôi dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích cho HS bán trú.


Ảnh: Một tiết học của các em học sinh Trường THPT Tân Uyên 

Công tác PCGDXMC, GDTX, Trung tâm học tập cộng đồng, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS: được triển khai kịp thời, hiệu quả. Năm 2023 huyện tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 đối với 10/10 xã, XMC mức độ 1 đối với 10/10 xã. Kết quả xếp loại của Trung tâm HTCĐ năm 2022: Xếp loại Tốt: 07 xã, loại khá 03 xã. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt các lớp dạy nghề ngắn hạn tại địa phương, trong đó tỷ lệ học viên tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 tham gia học nghề đạt 20,1%. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp và phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, GDTX, học nghề năm 2022 đạt 77,8%, năm 2023 (tính đến 15/8/2023) đạt 72%. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia được triển khai, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo gắn với các tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kết quả: tính đến thời điểm tháng 8/2023, huyện thực hiện tốt việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với 26/34 trường đạt 76,5%, trong đó có 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (MN: 02, TH: 01, THCS: 01).
Việc triển khai Đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục: Chỉ đạo Phòng GD&ĐT tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với 02 trường trọng điểm. Trong đó quan tâm đến việc: giao quyền chủ động cho các trường trong xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học, linh hoạt, chủ động trong tổ chức đa dạng các hoạt động bổ trợ, trải nghiệm, rèn kĩ năng sống nhằm phát triển toàn diện cho học sinh đảm bảo đạt mục tiêu của Đề án và chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Thực hiện tốt việc rà soát, sàng lọc, phân bổ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho các đơn vị đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Tạo điều kiện cho các đơn vị trường được tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các trường ngoài huyện, ngoài tỉnh, như: tỉnh Lào Cai, Nam Định. Công tác xây dựng, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa trong các trường học được quan tâm, đẩy mạnh. Chỉ đạo các trường TH, THCS xây dựng, thành lập các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa có sự tham gia CBQL, GV, HS và phụ huynh HS nhằm duy trì, giữ vững và phát huy những bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Kết quả: Tính đến tháng 6/2023, toàn huyện thành lập được 37 câu lạc bộ/21 trường theo từng loại hình dân tộc. 


Ảnh: Bảo tồn bản sắc văn hóa trong trường tiểu học xã Mường Khoa

Trong năm học, UBND huyện tiếp tục củng cố hoàn thiện, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trường. Ưu tiên kinh phí đầu tư xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kinh phí 42.948 triệu đồng; Huy động sự đóng góp, ủng hộ từ phụ huynh HS, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà từ thiện bằng tiền và hiện vật trị giá 9.303.466.000 đồng. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện tốt nhất để duy trì hoạt động dạy-học. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, truyền thông trong giáo dục: Ngành Giáo dục đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền và quản lý giáo dục. Đến nay, toàn huyện có 100% các đơn vị trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động dạy-học, sử dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành, áp dụng gửi và nhận văn bản bằng hộp thư điện tử; chữ ký số. Thực hiện đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại cơ quan, đơn vị. 
Công tác thi đua khen thưởng: Triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản phát động, hưởng ứng thi đua năm học 2022-2023 tới các đơn vị trường; các phong trào thi đua được phát triển sâu rộng trong toàn ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn ngành có 286/292 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, 10/12 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh. Có 01 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba, 08 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 07 tập thể Lao động xuất sắc, 166 tập thể Lao động tiên tiến, 10 CSTĐ cấp tỉnh, 161 CSTĐ cơ sở, 1.256 LĐTT; 03 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 68 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 112 tập thể và 541 cá nhân được UBND huyện và Sở GDĐT Lai Châu tặng giấy khen. Chỉ đạo Hội Khuyến học phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trường học đóng trên địa bàn rà soát, nuôi dưỡng, tuyên truyền vận động các gia đình tham gia đăng ký “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và nhân rộng những tấm gương dòng họ, gia đình tiêu biểu trong phong trào học tập ở địa phương. Kết quả hoạt động của Hội Khuyến học các cấp đã góp phần làm cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của huyện phát triển mạnh và đạt kết quả tốt.


Ảnh: Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023

 Một năm học mới lại sắp bắt đầu, UBND huyện đã chủ động đề ra phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp cho năm học, gắn liền với tình hình thực tế giáo dục địa phương đó là: Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường học đạt chuẩn quốc gia, PCGD, XMC. Tiếp tục đào tạo nâng chuẩn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Tiếp tục triển khai Đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục trên địa bàn thị trấn Tân Uyên. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục. Quan tâm công tác quản lý tài chính, tài sản, cải tạo, xây dựng cảnh quan trường lớp.Tăng cường công tác truyền thông trong giáo dục. 
Với sự quyết tâm của UBND huyện, cùng với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể huyện, sự đồng lòng của nhân dân, tin tưởng rằng ngành Giáo dục& Đào tạo huyện nhà trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những bước phát triển, ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024./.


Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.016
Hôm qua : 1.415