• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG ĐIỆN

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tân Uyên

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN UYÊN điện khẩn:
 

          Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, từ ngày 19/4/2023 đến ngày 23/4/2023 trên địa bàn huyện Tân Uyên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36,0 - 39,0ºC. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nắng nóng khô hanh vẫn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới nên nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao (cấp IV - Cấp nguy hiểm, cấp V - Cấp cực kỳ nguy hiểm).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 18/4/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
         1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
         - Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo cán bộ, công chức phối hợp chặt chẽ với các thôn, bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác PCCCR theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/9/2022, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/3/2023 và Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Tân Uyên.
        -Tăng cường tuần tra, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng; hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy; yêu cầu Nhân dân tạm dừng hoạt động đốt dọn thực bì để sản xuất nương rẫy trong thời gian cao điểm nắng nóng, khô hanh.
        - Tổ chức thường trực, bố trí lực lượng tuần tra, canh phòng đảm bảo 24/24 giờ tại những khu vực trọng điểm, khi phát hiện đám cháy phải khẩn trương huy động lực lượng, triển khai ngay các biện pháp chữa cháy, xử lý triệt để đám cháy không để cháy lan vào rừng.

       - Bố trí lực lượng 24/24 giờ tại 25 chốt gác, trong đó 10 chốt gác cố định, 15 chốt gác tạm thời (thị trấn Tân Uyên 04 chốt, Phúc Khoa 02 chốt, Hố Mít 01, Nậm Cần 05 chốt, Trung Đồng 03 chốt, Nậm Sỏ 8 chốt, Tà Mít 02 chốt) để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, thực hiện nghiêm túc lịch trực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

       - Báo cáo kịp thời tình hình cháy rừng, thảm thực vật trên địa bàn ngay từ khi phát hiện đến Ban Chỉ huy PCCCR huyện biết, chỉ đạo.

       - Phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an huyện tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
       - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về công tác PCCCR trên địa bàn quản lý.

       2. Hạt Kiểm lâm huyện
       -Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/9/2022, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/3/2023 và Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Tân Uyên về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR.
       -Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ hệ thống cảnh báo cháy sớm tại địa chỉ Website: http://kiemlam.org.vn) của cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy PCCCR huyện và Ủy ban nhân dân huyện; chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra phát hiện kịp thời và tổ chức chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.
       -Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng huyện, giai đoạn 2021-2025, UBND huyện khi có cháy rừng để chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp đám cháy lớn, vượt quá khả năng kiểm soát của cơ sở.
       3. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và các đơn vị chủ rừng khác
       -Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện theo nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Tân Uyên về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR.
       - Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cộng đồng, cá nhân được giao khoán bảo vệ rừng thực hiện nghiêm vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định;
      - Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác PCCCR theo Chỉ thị số 12/CT-
UBND ngày 30/9/2022, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/3/2023 và Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Tân Uyên.
      -Tăng cường phối hợp tuần tra, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng.
      - Bố trí lực lượng canh phòng đảm bảo 24/24 giờ tại những khu vực trọng điểm, khi phát hiện đám cháy phải khẩn trương huy động lực lượng, triển khai ngay các biện pháp chữa cháy, xử lý triệt để đám cháy không để cháy lan vào rừng; báo cáo kịp thời BCH PCCCR huyện khi huy động lực lượng khi đám cháy lớn xảy ra.
      4. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện
      - Chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện tham gia PCCCR, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu.

     - Phối hợp với Hạt Kiểm lâm và UBND các xã, thị trấn điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng và vi phạm về luật Lâm nghiệp để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

     5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến thời tiết, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện để các xã, thị trấn biết và chủ động triển khai các biện pháp PCCCR.
     6. Các thành viên khác Ban chỉ huy PCCCR rừng huyện
     -Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/9/2022, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/3/2023 và Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR.
     -Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác PCCCR tại các xã, thị trấn được phân công phụ trách. Kịp thời báo cáo BCH PCCCR huyện khi có cháy rừng xảy ra. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.


Nguồn:UBND huyện Tân Uyên Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 442
Hôm qua : 340