• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

I. Giới thiệu chung

1. Ban lãnh đạo

Chánh Văn phòng: Vũ Hữu Mạnh - Số ĐT: 02133 786 497

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Thị Lan - SĐT: 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Hùng - Số ĐT: 02133 787 999

2. Địa chỉ liên hệ

- Trụ sở cơ quan: Văn phòng Huyện ủy Tân Uyên.

- Địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02313 786 496.

- Email: tonghopvphutanuyen@gmail.com

II. Vị trí và chức năng        

        - Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

        - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

         - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác hằng năm, hằng tháng của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp ủy định kỳ theo quy định.

          - Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho các chi, đảng bộ cơ sở và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy.

          - Thẩm định, thẩm tra đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức; chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ giao trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

          - Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: Sơ kết, tổng kết về công tác của Huyện ủy; xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Huyện ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

          - Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

          - Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy. Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện.

          - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

          - Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

          - Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Huyện ủy và của Văn phòng Huyện ủy.

          - Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

          - Là chủ sở hữu tài sản của Huyện ủy theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo phân công, phân cấp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 121
Hôm qua : 2.567