Lai Châu -->

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 11/KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá 25 - 31/5/2018" huyện Tân Uyên 16 21/05/2018
2 01/KH-PVHTT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 15 10/01/2018
3 126/NQ-CP Nghị quyết về hành động của chính phủ thực hiện phòng chống tham nhũng 13 29/11/2017
4 34/KH-VHTT Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017 - 2020) của phòng Văn hóa và Thông tin 9 06/11/2017
5 29/KH-PVHTT Chương trình hành động thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 22 18/10/2017
6 QĐ số 41/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 107 24/08/2017
7 số 26/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu 60 09/08/2017
8 720/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC cấp huyện thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích 27 12/07/2017
9 38267/QĐ-SHTT Quyết định chấp nhận quyền sở hữu nhãn hiệu Khẩu ký Tân Uyên 19 12/06/2017
10 611/TB-SNV Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018 39 17/05/2017
11 06b/KH-PVHTT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 8 08/03/2017
12 11/2016/QĐ-UBND Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 351 26/11/2016
13 07/KH-VH&TT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 5 25/03/2016
14 01/2016/QĐ-UBND QĐ ban hành Quy chế hoạt động Trang TTĐT huyện Tân Uyên 68 04/01/2016
15 576/UBND-NV Hướng dẫn thi đua khen thưởng trong thực hiện cải cách hành chính 39
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN TÂN UYÊN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Tân Uyên.
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên - Huyện Tân Uyên.
Điện thoại: 02313..........- Email: tanuyen@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn tanuyen.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.