• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Cựu Chiến binh huyện

1. Ban lãnh đạo

Chủ tịch: Nguyễn Nam Giang - Số ĐT: 01677 288 686

Phó chủ tịch: Đặng Hữu Thắng - ĐT di động 0982 607 667

Công chức:  - Số ĐT: 02133 787 201

2. Địa chỉ liên hệ

- Trụ sở cơ quan: Hội Cựu chiến binh huyện Tân Uyên.

- Địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02133 787 201

- Email: minhhangtanuyen@gmail.com

II. Vị trí và chức năng     

Hội Cựu chiến binh huyện Tân Uyên có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh trong toàn huyện. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Là cơ quan tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu nhân dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ côngdân.

Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn và các nhành chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban lien lạc Cựu quân nhân, nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong thực hiện các phong trào các cuộc vận động của cấp ủy chính quyền địa phương.

4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 124
Hôm qua : 2.567