Điện lực Tân Uyên đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn