Lai Châu -->

{web.web_seo}

Thống kê truy cập

  • 43961
  • 13Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 26/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 3 15/01/2019
2 27/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2019 thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 15/01/2019
3 03/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 14/01/2019
4 47/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu 11/01/2019
5 06/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019 4 07/01/2019
6 10/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 07/01/2019
7 212/BC-TCKH Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước huyện Tân Uyên năm 2018 31/12/2018
8 1720/QĐ-UBND Công bố Danh mục hành chính không thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28/12/2018
9 79/BC-TCKH Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước của huyện Tân Uyên quý III năm 2018 1 01/10/2018
10 1049/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Dự án thành phần 4 tỉnh Lai Châu (LC:04-DAĐT01) thuộc hợp phần cầu - dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) thuộc địa phận: các xã Nậm Cần, Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 8 14/08/2018
11 1023/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Dự án thành phần 4 tỉnh Lai Châu (LC:04-DAĐT01) thuộc hợp phần cầu - dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) thuộc địa phận xã pắc ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 8 06/08/2018
12 1011/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 5 01/08/2018
13 52/BC-TCKH Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của huyện Tân Uyên quý II năm 2018 6 30/06/2018
14 816/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện 62 21/06/2018
15 386/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm huyện Tân Uyên năm 2018 8 18/06/2018
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN TÂN UYÊN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Tân Uyên.
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên - Huyện Tân Uyên.
Điện thoại: 02313..........- Email: tanuyen@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn tanuyen.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.