Lai Châu -->

{web.web_seo}

Thống kê truy cập

  • 41006
  • 73Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1049/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Dự án thành phần 4 tỉnh Lai Châu (LC:04-DAĐT01) thuộc hợp phần cầu - dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) thuộc địa phận: các xã Nậm Cần, Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 6 14/08/2018
2 1023/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Dự án thành phần 4 tỉnh Lai Châu (LC:04-DAĐT01) thuộc hợp phần cầu - dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) thuộc địa phận xã pắc ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 8 06/08/2018
3 1011/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 4 01/08/2018
4 52/BC-TCKH Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của huyện Tân Uyên quý II năm 2018 6 30/06/2018
5 816/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện 57 21/06/2018
6 386/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm huyện Tân Uyên năm 2018 4 18/06/2018
7 03a/TB-PNN Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì Dự án hỗ trợ PTSX theo chuỗi liên kết giá trị 7 15/06/2018
8 72/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước 19 18/04/2018
9 03/KH-BCĐ Kế hoạch "tháng hanh động vì an toàn thực phẩm " huyện Tân Uyên năm 2018 13 11/04/2018
10 213/UBND-TTr Triển khai Chương trình hành động của chính phủ thực hiện phòng chống tham nhũng 19 29/03/2018
11 24/BC-TCKH Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của huyện Tân Uyên quý I năm 2018 7 23/03/2018
12 177/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 3 19/03/2018
13 104/UBND-TH Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết nguyên đán 2018 5 23/01/2018
14 36/UBND-NV V/v thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 16/01/2018
15 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình : sân vận động huyện Tân Uyên 32 10/01/2018
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN TÂN UYÊN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Tân Uyên.
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên - Huyện Tân Uyên.
Điện thoại: 02313..........- Email: tanuyen@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn tanuyen.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.