Lai Châu -->

{web.web_seo}

Thống kê truy cập

  • 35792
  • 22Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 816/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện 12 21/06/2018
2 72/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước 10 18/04/2018
3 03/KH-BCĐ Kế hoạch "tháng hanh động vì an toàn thực phẩm " huyện Tân Uyên năm 2018 6 11/04/2018
4 213/UBND-TTr Triển khai Chương trình hành động của chính phủ thực hiện phòng chống tham nhũng 7 29/03/2018
5 177/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 2 19/03/2018
6 104/UBND-TH Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết nguyên đán 2018 4 23/01/2018
7 36/UBND-NV V/v thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 16/01/2018
8 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình : sân vận động huyện Tân Uyên 11 10/01/2018
9 Số 17/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình : sân vận động huyện Tân Uyên 3 10/01/2018
10 TB số 04/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện Công trình : Sân vận động huyện Tân Uyên 20 10/01/2018
11 03/TCKH-NS công văn đề nghị đăng tải Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 8 08/01/2018
12 15/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 5 05/01/2018
13 346/BC-UBND Báo cáo kết quả và nhu cầu sử dụng Microsoft Office 6 22/12/2017
14 992/UBND-NV Công văn phát động thi đua năm 2018 27 21/12/2017
15 3209/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu, nhà thầu 11 14/12/2017
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN TÂN UYÊN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Tân Uyên.
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên - Huyện Tân Uyên.
Điện thoại: 02313..........- Email: tanuyen@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn tanuyen.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.