Lai Châu -->

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 QĐ số 41/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28 24/08/2017
2 số 26/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu 33 09/08/2017
3 720/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC cấp huyện thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích 12 12/07/2017
4 38267/QĐ-SHTT Quyết định chấp nhận quyền sở hữu nhãn hiệu Khẩu ký Tân Uyên 13 12/06/2017
5 611/TB-SNV Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018 22 17/05/2017
6 11/2016/QĐ-UBND Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 117 26/11/2016
7 01/2016/QĐ-UBND QĐ ban hành Quy chế hoạt động Trang TTĐT huyện Tân Uyên 22 04/01/2016
8 576/UBND-NV Hướng dẫn thi đua khen thưởng trong thực hiện cải cách hành chính 10
9 1220/UBND-NV Công văn triển khai thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 31
10 84/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính huyện Tân Uyên năm 2017 16
11 939/QĐ-UBND Quyết định thành lập hội đồng thẩm định và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của huyện Tân Uyên 8
12 2084/QĐ-UBND Quyết định phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện 246
13 36/TCLTB-ĐT&CTHS Trường TC Luật Tây Bắc thông báo tuyển sinh 4
14 36/TCLTB-ĐT&CTHS Trường TC Luật Tây Bắc thông báo tuyển sinh 3
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN TÂN UYÊN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Tân Uyên.
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên - Huyện Tân Uyên.
Điện thoại: 02313..........- Email: tanuyen@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn tanuyen.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.