A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Tân Uyên quyết tâm xây dựng trở thành huyện phát triển của tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 được tiến hành trong thời gian 03 ngày, từ ngày 08/6 đến ngày 10/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Ảnh: Trung tâm hành chính huyện ngày khai mạc đại hội

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Nơi hội tụ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.Với chủ đề: “ Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; đến năm 2025, Tân Uyên trở thành huyện phát triển của tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVIII đã tổng kết, đánh giá sâu sắc, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, rút ra nguyên nhân và những kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống, vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Ảnh: Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Ảnh: Bí thư, các Phó Bí thư lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Đại hội với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới", Đại hội đã  lựa chọn 35 đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành, 10 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu bí thư và 02 phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ảnh: Các đồng chí Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội, đã biểu quyết thông qua  các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đây là cơ sở định hướng các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc trong huyện trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.Trong đó xác định thực hiện 10 chỉ tiêu chủ yếu, 2 chương trình trọng điểm cụ thể là:

Ảnh: Biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ

1.Thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng.
2. Tổng sản lượng lương thực 27.000 tấn; sản lượng chè búp tươi 30.000 tấn; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 5% - 6%; thủy sản 800 tấn. Trồng mới 400 ha chè; 1.000 ha cây ăn quả; 2.000 ha rừng và 1.500 ha cây Mắc ca; diện tích rừng đạt 38.770 ha; tỷ lệ che phủ rừng 43,2%. Có 02 xã, 09 bản nông thôn mới nâng cao.
3. Thu ngân sách trên địa bàn 70 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng địa phương 6,8 triệu USD.
4. Tỷ lệ đường liên bản, nội bản, nội thị được cứng hóa 100%.
5. 100% chất thải rắn sinh hoạt, y tế được xử lý theo quy định; 30% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.
6. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; có 01 xã và thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; 02 xã và thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Nâng cao chất lượng 76,5% trường đạt chuẩn Quốc gia, công nhận 04 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
7. Giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ sinh giảm bình quân 0,5‰/năm; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 20%, thể nhẹ cân dưới 15%.
8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,0%/năm; giải quyết việc làm trên 1.500 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 57,5%.
9. Có 88,0% hộ gia đình; 82,8% bản, tổ dân phố; 98,0% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
10. Hằng năm, kết nạp 100 đảng viên; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Chương trình trọng điểm:
1. Chương trình xây dựng xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên giai đoạn 2020 - 2025.
2. Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm huyện Tân Uyên giai đoạn 2020 - 2025.
Đại hội đã thực sự tạo được niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc là sự kỳ vọng vào sự đổi mới, sáng tạo, đưa ra những quyết sách đúng đắn để xây dựng quê hương phát triển, thành công của đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của huyện từ nay đến năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Ảnh: Đảng viên Vũ Thị Hoa

Đảng viên Vũ Thị Hoa – Thị trấn Tân Uyên phấn khởi nói: “Là 1 đại biểu đi dự Đại hội tôi rất phấn khởi và nhận thấy đại hội được chuẩn bị Công phu, chu đáo về trang trí khánh tiết, tiếp đón đại biểu, các nội dung phần lễ đảm bảo long trọng, trang nghiêm, đại hội đã bầu các đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới đó là ý chí và nguyện vọng của các đảng viên”

Ảnh: Đảng viên Nguyễn Văn Hiển

Đảng viên: Nguyễn Văn Hiển – Bí thư Đảng bộ xã Phúc Khoa nói: “Nhiệm kỳ này đồng chí tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu vào ủy viên ban chấp hành đồng chí hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc xã Phúc Khoa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”

Ảnh: Đảng viên Lục Thị Thúy Vân

Đảng viên: Lục Thị Thúy Vân – Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Uyên cho biết: “Tôi mong muốn các ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục – đào tạo trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để xây dựng Tân Uyên ngày càng phát triển”

Ảnh: Đảng viên Trần Duy Hưng

Đảng viên: Trần Duy Hưng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện phấn khởi cho biết: “ Được đại hội tín nhiệm, nhiệm kỳ này tôi được bầu vào ban chấp hành, ban thường vụ Huyện ủy tôi sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương”

Ảnh: Đón tiếp các đại biểu

Ảnh: Đón tiếp các cựu chiến binh

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Trong quá trình diễn ra đại hội các ban, các tổ phục vụ, tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp đại biểu, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội như hội trường, phòng họp, nơi ăn, nghỉ của đại biểu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, điện được đảm bảo. 

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm

Tại Đại hội, đã xây dựng gian trưng bày sản phẩm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn, giới thiệu những cây trồng tiềm năng thế mạnh có giá trị kinh tế cao như: các loại dược liệu, Mắc ca, Bơ, Chanh leo, chuối, Cá lồng vùng lòng hồ thủy điện và nhiều loại củ quả đặc trưng khác. Gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đã thu hút nhiều lượt đại biểu đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm, tạo ấn tượng với các đại biểu tham dự Đại hội.

Ảnh các đại biểu sát khuẩn trước khi vào Hội trường

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện, và trên địa bàn được tăng cường, việc phân luồng giao thông được đảm bảo. Công tác y tế được đảm bảo tăng cường.

Ảnh: Cờ hoa rực rỡ

Không khí tưng bừng, náo nức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng những nỗ lực chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ huyện; trên  các tuyến đường, trước cổng các cơ quan, đơn vị, gia đình đều treo cờ tổ quốc, cờ Đảng, Băng zôn khẩu hiệu, thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, góp phần tạo không khí phấn khởi, tưng bừng thể hiện mục tiêu, động lực của toàn Đảng, toàn dân tiến vào giai đoạn phát triển mới. 

Ảnh: Đại hội được truyền hình trực tiếp

Đại hội Đảng bộ huyện đã được truyền thanh, truyền hình trực tiếp trong các buổi khai mạc và bế mạc Đại hội để cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc theo dõi kịp thời về Đại hội.Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVIII, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Kết quả đó khẳng định, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng; là niềm vui lớn và là niềm cổ vũ đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong huyện. Đồng thời có ý nghĩa to lớn đối với đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo. Phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước; Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Tân Uyên  trở thành huyện phát triển của tỉnh./.




 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 191