Lai Châu -->

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 NQ71 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tân Uyên 4 31/12/2018
2 36/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2017 1 20/12/2016
3 39/NQ-HĐND Về kinh phí hoạt động năm 2017 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 2 20/12/2016
4 40/NQ-HĐND Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 1 20/12/2016
5 32/NQ-HĐND Thông qua "Quy hoạch phát triển một số điểm du lịch Sinh thái - Văn hóa" huyện Tân Uyên giai đoạn 2016-2020 3 19/07/2016
6 34/NQ-HĐND Phê chuẩn phân bổ nguồn kết dư và nguồn tăng thu ngân sách năm 2015 2 19/07/2016
7 12/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Mường Khoa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 06/07/2016
8 13/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND xã Mường Khoa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 1 06/07/2016
9 14/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND thị trấn Tân Uyên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 1 06/07/2016
10 15/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND thị trấn Tân Uyên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 1 06/07/2016
11 16/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Nậm Sỏ khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 2 06/07/2016
12 11/NQ-HĐND Bầu Ủy viên các Ban của HĐND huyện Tân Uyên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/07/2016
13 01/NQ-HĐND Bầu Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 25/06/2016
14 02/NQ-HĐND Bầu Phó Chủ tịch HĐND 2 25/06/2016
15 03/NQ-HĐND Thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 2 25/06/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN TÂN UYÊN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Tân Uyên.
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên - Huyện Tân Uyên.
Điện thoại: 02313..........- Email: tanuyen@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn tanuyen.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.