A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÂN UYÊN ĐẨY MẠNH CCHC SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ, TOÀN DIỆN

Năm 2020,  công tác CCHC của huyện Tân Uyên tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh CCHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, nỗ lực cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tạo sự tin tưởng, hài lòng của người dân.


 

Ảnh: Người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 

Ngay từ đầu năm, công tác CCHC của huyện đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện; việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện, các văn bản ban hành đúng theo trình tự, thủ tục Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; công tác rà soát, thống kê thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; bộ máy các cơ quan cấp huyện tiếp tục được rà soát sắp xếp tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã. Hệ thống ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước được duy trì hoạt động và triển khai nhân rộng. Trong 6 tháng năm 2020, bộ phận một cửa cấp huyện đã giải quyết 1.191/1.268 hồ sơ đạt 94%, trong đó có 1.014/1.268 hồ sơ trả sớm hạn, đạt 79,9%, trả đúng hạn 177/1.268 hồ sơ, đạt 13,9%; cấp xã giải quyết 533 hồ sơ trong đó có 390/535 hồ sơ trả sớm hạn, đạt 72,9%, trả đúng hạn 143/535 hồ sơ, đạt 26,9%.
Trong thời gian tới, bộ phận một cửa huyện tiếp tục tăng cường công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC, trọng tâm là việc giải quyết hồ sơ TTHC qua phần mềm một cửa, dịch vụ công. Tuyển dụng, sử dụng công chức đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt; triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại các cơ quan chuyên môn; UBND cấp xã, tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

                             


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 191